บ้านไม้ชายเขื่อน โฮมสเตย์ @ ป่าพะยอม พัทลุง

บ้านไม้ชายเขื่อน บริการห้องพัก บรรยากาศสบายๆ ใกล้ชิดธรรมชาติ บริการเป็นกันเอง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

บ้านบุปผา โฮมสเตย์ @ ศรีนครินทร์ พัทลุง

บ้านบุปผา โฮมสเตย์​ และ โฮมลอดจ์ บรรยากาศเงียบสงบ มีดอกไม้นานาพันธุ์ให้ชื่นชม อำเภอศรีนครินทร์​ จังหวัด​พัทลุง

ห้องพัก หลานชาย @ ป่าพะยอม พัทลุง

ห้องพัก หลานชาย บริการที่พัก บรรยากาศธรรมชาติ ห้องพักตั้งอยู่ริมคลองติดกับล่องแก่งหนานมดแดง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ใสโพธิ์ โฮมสเตย์ @ ควนขนุน พัทลุง

ใสโพธิ์ โฮมสเตย์ บริการที่พัก บรรยากาศสบายๆ ใกล้ชิดธรรมชาติ บริการเป็นกันเอง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง