บ่อน้ำร้อน @ เขาชัยสน พัทลุง

4.7/5 - (4 votes)

บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน เป็นแอ่งน้ำที่มีอุณหภูมิ ประมาณ 60 องศาเซลเซียส อยู่บริเวณเชิงเขาชัยสน ประชาชนทั่วไปเชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ สามารถอาบรักษาโรคผิวหนังได้ อุณหภูมิของน้ำจะสูงขึ้นหากได้รับแรงกระทบกระเทือนบริเวณนั้น น้ำร้อนจะไหลตลอดเวลา

บ่อน้ำร้อนเขาชัยสนบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน

บ่อน้ำร้อนเขาชัยสนได้ผ่านการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (น้ำพุร้อนธรรมชาติ) ในระดับดีเยี่ยม จากกรมการท่องเที่ยว

บ่อน้ำร้อนเขาชัยสนบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน

บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ประมาณ 75 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอเมืองพัทลุง ประมาณ 25 กิโลเมตร

บ่อน้ำร้อนเขาชัยสนบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน

สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 93130

แผนที่บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน

พิกัด : 7.4497579,100.1303987