ข้อมูลโควิด-19 ณ.วันที่ 15/05/2564

4.5/5 - (8 votes)

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ระลอกเมษายน 2564)
✏ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น.
✍ข้อมูล…สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง

...อ่านบทความ...