ข้อมูลโควิด-19 วันนี้ ณ วันที่ 18/04/2565

ให้คะแนน

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2565 (15.00 น.)

...อ่านบทความ...