ข้อมูลโควิด-19 วันนี้ ณ วันที่ 02/06/2565

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2565 (15.30 น.)