ข้อมูลโควิด-19 วันนี้ ณ วันที่ 29/04/2565

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 (17.00 น.)

ข้อมูลโควิด-19 วันนี้ ณ วันที่ 12/02/2565

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 (16.00 น.)

ข้อมูลโควิด-19 วันนี้ ณ วันที่ 03/05/2565

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 03 พฤษภาคม 2565 (15.30 น.)