วัดดอนประดู่ @ ปากพะยูน พัทลุง

วัดดอนประดู่ มีอุโบสถเก่าแก่อายุเกือบ 400 ปี ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย ที่ ปากพะยูน พัทลุง

พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดหัวเตย @ ปากพะยูน พัทลุง

พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดหัวเตย ศูนย์รวมของชุมชนดอนทราย แหล่งอนุรักษ์วัตถุสิ่งของโบราณ ปากพะยูน พัทลุง

เกาะกระ @ ปากพะยูน พัทลุง

เกาะกระ เป็นเกาะหนึ่งในหมู่เกาะสี่เกาะห้า เป็นเกาะขนาด​เล็กกลางทะ​เลสาบสงขลาตอนใน หรือ ทะเลพัทลุง

มัสยิดกลาง @ ปากพะยูน พัทลุง

มัสยิดกลางประจำจังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่ที่ปากพะยูน ศูนย์รวมจิตใจของชาวมุสลิมในจังหวัดพัทลุง

วัดห้วยลึก @ ปากพะยูน พัทลุง

วัดห้วยลึก วัดโบราณอายุกว่า300 ปี ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

แกรนด์ แคนยอน เกาะนางคำ @ ปากพะยูน พัทลุง

แกรนด์แคนยอนเกาะนางคำ เหมืองดินเก่าในตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

วัดหัวเตย @ ปากพะยูน พัทลุง

วัดหัวเตย วัดเก่าแก่อายุกว่า 300 ปีใน ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง