วัดหัวเตย @ ปากพะยูน พัทลุง

วัดหัวเตย วัดเก่าแก่อายุกว่า 300 ปีใน ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ศาลหลวงปู่ทวด เกาะกระ @ ปากพะยูน พัทลุง

ศาลหลวงปู่ทวด เกาะกระ เป็นสถาปัตยกรรมศิลปะแบบจีน รูปปั้นแบบจีนงดงาม ปากพะยูน พัทลุง

แหลมกรวด @ ปากพะยูน พัทลุง

บ้านแหลมกรวด พื้นที่สำหรับการชมธรรมชาติของนักนิยมไพร ในบริเวณทะเลสาบ พัทลุง-สงขลา-นครศรีธรรมราช

วัดพระเกิด @ ปากพะยูน พัทลุง

วัดพระเกิด วัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งของ คาดว่าน่าจะสร้างตั้งแต่ช่วงสมัยสุโขทัยตอนปลายหรืออยุธยาตอนต้น