วัดหัวเตย @ ปากพะยูน พัทลุง

วัดหัวเตย วัดเก่าแก่อายุกว่า 300 ปีใน ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

วัดพระเกิด @ ปากพะยูน พัทลุง

วัดพระเกิด วัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งของ คาดว่าน่าจะสร้างตั้งแต่ช่วงสมัยสุโขทัยตอนปลายหรืออยุธยาตอนต้น

สะพานเกาะหมาก @ ปากพะยูน พัทลุง

สะพานเกาะหมาก-ปากพะยูน เป็นสะพานที่เชื่อมเกาะหมากกับชายฝั่งปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

แกรนด์ แคนยอน เกาะนางคำ @ ปากพะยูน พัทลุง

แกรนด์แคนยอนเกาะนางคำ เหมืองดินเก่าในตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง