ข้อมูลโควิด-19 วันนี้ ณ วันที่ 05/07/2565

ให้คะแนน

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 05 กรกฎาคม 2565 (16.00 น.)

...อ่านบทความ...