ข้อมูลโควิด-19 วันนี้ ณ วันที่ 07/07/2565

ให้คะแนน

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 07 กรกฎาคม 2565 (14.30 น.)

...อ่านบทความ...