ข้อมูลโควิด-19 วันนี้ ณ วันที่ 12/10/2564

4.7/5 - (4 votes)

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ระลอกเมษายน 2564)
✏ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 น.
✍ข้อมูล…สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง