ข้อมูลโควิด-19 วันนี้ ณ วันที่ 13/06/2565

5/5 - (1 vote)

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2565 (12.00 น.)

...อ่านบทความ...