ข้อมูลโควิด-19 วันนี้ ณ วันที่ 14/06/2565

5/5 - (1 vote)

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2565 (10.30 น.)

...อ่านบทความ...