ข้อมูลโควิด-19 วันนี้ ณ วันที่ 14/10/2564

4.5/5 - (2 votes)

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ระลอกเมษายน 2564)
✏ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 น.
✍ข้อมูล…สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง