ข้อมูลโควิด-19 วันนี้ ณ วันที่ 16/07/2565

ให้คะแนน

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 (15.30 น.)

...อ่านบทความ...