ข้อมูลโควิด-19 วันนี้ ณ วันที่ 21/12/2564

4.5/5 - (4 votes)

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564 (11.45 น.)

...อ่านบทความ...