ข้อมูลโควิด-19 วันนี้ ณ วันที่ 23/06/2565

5/5 - (1 vote)

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2565 (15.00 น.)

...อ่านบทความ...