ข้อมูลโควิด-19 วันนี้ ณ วันที่ 23/07/2564

5/5 - (1 vote)

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ระลอกเมษายน 2564)
✏ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 23.30 น.
✍ข้อมูล…สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง