ข้อมูลโควิด-19 วันนี้ ณ วันที่ 10/06/2565

4.5/5 - (2 votes)

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 (16.00 น.)

...อ่านบทความ...