ข้อมูลโควิด-19 วันนี้ ณ วันที่ 20/12/2564

4.5/5 - (2 votes)

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 (13.30 น.)

...อ่านบทความ...